top of page

עמפלי
משרד עריכת דין מיסים

מס ערך מוסף

לייעוץ בתחום מס ערך מוסף, צור קשר:

ההודעה נשלחה. תודה.

מע"מ - מס ערך מוסף
פרסומי המשרד:
 • על ניכוי מס תשומות בעסקת פינוי - בינוי בעקבות פסק הדין בעניין נווה גד ועל האפשרות לדרוש החזר מס תשומות רטרואקטיבי 10.12.2023
  ברשומון זה נסקור את פסק הדין שניתן לאחרונה על ידי בית המשפט המחוזי בעניין נווה גד - בניין ופתוח בע"מ (ע"מ 53560-11-21), אשר עסק, בין היתר, בסוגית ניכוי מס התשומות בגין תשלום שכר טרחת עורך הדין מטעם הדיירים ששולם על ידי היזם בפרויקט מסוג פינוי בינוי. רשות המסים קבעה בהחלטת מיסוי משנת 2018 כי היזם אינו רשאי לנכות את מס התשומות במקרה זה. בית המשפט דחה באופן תקדימי את עמדת רשות המסים וקיבל בסוגיה זו את הערעור. משמעות הדברים היא כי יזמים בפרויקטים מסוג פינוי בינוי לא זו בלבד שרשאים לנכות את מס התשומות בגין שכר הטרחה של עורך דין הדיירים, אלא יכולים אף לדרוש את ניכוי מס התשומות גם בגין שנים עברו, ככל שבית המשפט העליון, אם יידרש לסוגיה, לא יקבל את עמדת מנהל מע"מ ורשות המסים.
   

 • חוק מע"מ – בסיס המס והגדרות יסוד 22.02.2023
  המצגת אשר הועברה על ידי עו"ד שלומי שלו ממשרדנו עומדת על מושגי יסוד לעניין חוק מס ערך מוסף, תשל"ו- 1975 בדגש על הגדרת "עסקה", "חייב במס" ו"המחיר" תוך הצגת פסיקה רלוונטית.
   

 • סוגיות מהפרקטיקה ועדכוני פסיקה וחקיקה בחוק מס ערך מוסף 27.04.2022
  המצגת סוקרת באופן מקיף סוגיות פרקטיות הקשורות לפטורים במע"מ, מע"מ בשיעור אפס וסיווג לצרכי חוק מע"מ לרבות פסיקה חדשה בתחום והחלטות מיסוי. המצגת מפרטת בין היתר על חוב אבוד לצרכי מע"מ לאור פסק הדין בעניין תנובה, נטל הבאת הראיה בהקשר של סעיף 50(א) לחוק מע"מ, שאלת הסיווג של פעילות "נוסטרו" בניירות ערך כפיעלות של "מוסד כספי" לצרכי מע"מ ודנה ביבוא שירותים כחריג לשלילת ההטבה בשירות הניתן לתושב חוץ כפי שנידונה בפסק הדין בעניין ג'יי. אף. אי ועוד.
   

 • עסקאות יצוא נכס בלתי מוחשי לצרכי חוק מע"מ – החידה שאינה פתורה 04.12.2019
  בכפר הגלובלי הבינלאומי רווחות עסקאות במסגרתן המחקר ופיתוח המוצר מתבצעים בישראל ואילו המוצר הסופי מיוצר במקומות שונים ברחבי העולם. נשאלת השאלה מתי ניתן להכיר במוצר מסוג זה כ -"נכס בלתי מוחשי" לצרכי סעיף 30(א)(2) לחוק המזכה מחד במס בשיעור אפס בשל מכירת "נכס בלתי מוחשי" לתושב חוץ ומאפשר מאידך לנכות את מס התשומות הכרוך בישראל בפעילויות אלו.
  בשאלה זו עסק בית המשפט לאחרונה בעניין מוגוגו על רקע החלטת המיסוי של רשות המיסים מס' 2625/15.

   

 • החבות במע"מ בגין דמי תשר לעובדים - תהיות, ניתוח ומסקנות 28.07.2019
  ביום 24 בדצמבר 2018 יצאה רשות במיסים בהודעה, לפיה היא בוחנת את אכיפת המע"מ על טיפים המתקבלים בידי המלצרים  לאור פסיקת בית הדין הארצי לעבודה בעניין עומרי קיס (עב"ל 44405-10-15).  בהודעה נמסר כי לא יחול שינוי באופן האכיפה בשלושת החודשים הקרובים לגבי תקבולים מסוג זה. המעניין הוא שחלפו למעלה משבעה חודשים ורשות המסים טרם מסרה את עמדתה המחודשת בעניין. לאור האמור, במסגרת רשומון המס נפרוש את הסיבות והטעמים לכך שאנו סבורים שגם לאחר פסק הדין בעניין קיס לא קמה ככלל למסעדות חבות במע"מ עסקאות בגין דמי תשר המשולמים למלצרים, לרבות התייחסות לסעיף 12 לחוק מע"מ. 

   

 • מורה נבוכים לגבי הטבות מס על בניין להשכרה למגורים 04.06.2019
  בניית בניין למגורים והשכרת הדירות בבניין מזכות את בעליו של הבניין להטבות במס הכנסה ובמע"מ. אלא, שהטבות המס מותנות בתנאים רבים, אשר רק חלקם מוזכרים בהוראות החוק. ברשימה זו נפרט את ההטבות ואת התנאים לקבלתן וכן נסקור סוגיות פרקטיות הקשורות להטבות אלו בעיקר בתחום המע"מ.

   

 • מגמות חדשות בפסילת ספרים לצרכי חוק מע"מ 21.12.2010
  ברשימה זו נסקור ונבקר את המגמה הקיימת אצל רשות המסים ובית המשפט המחוזי לפסול ספרים לצרכי מע"מ על בסיס סעיף 95 לחוק מע"מ שעוסק בהטלת קנס מנהלי ותו לא.

   

bottom of page