מיסוי נאמנויות

לייעוץ בתחום מיסוי נאמנויות, צור קשר:

ההודעה נשלחה. תודה.

ייצוג נאמנויות.
נושאים במיסוי נאמנויות:
פרסומי המשרד:
  • על הגלוי והנסתר בנאמנות נסתרת לצרכי מיסוי מקרקעין 02.10.2019
    נושא מעניין וחשוב בתחום מיסוי המקרקעין הוא נאמנות נסתרת, כלומר מצב בו המוכר לא יודע את זהותו האמיתית של הרוכש. הדעות חלוקות בשאלה האם נאמנות כזו חוסה תחת הסדר הנאמנויות בחוק מיסוי מקרקעין ומאפשרת העברה של הזכות במקרקעין מהנאמן לנהנה ללא חבות במס או שמא מדובר על עסקה כפולה במסגרתה רוכש הנאמן את הזכות במקרקעין בעצמו ומעבירה בעסקה חייבת נוספת לנהנה. בשולי הדברים נאזכר גם בקצרה את פסיקתה התקדימית של ועדת הערר בעניין גליס אשר קבעה לאחרונה כי ככלל לא יחול מס על העברה של זכות במקרקעין לנאמן. על כך ברשימה זו.
     
  • סוגיות במיסוי נאמנות 24.03.2019
    המצגת עוסקת בסוגיות במיסוי נאמנות לרבות ההבדל בין שליחות לנאמנות, נאמנות תושבי חוץ, נאמנות נהנה תושב ישראל, נאמנות קרובים והסדרי מס ביחס לנאמנויות אלו.