top of page

עמפלי
משרד עריכת דין מיסים

איציק אירים

איציק בעל תואר ראשון (LL.B) במשפטים מהמכללה למנהל, ומעת לעת מעניק הרצאות במסגרת הכנה לבחינות שנה ג' בפקולטה במשפטים במכללה למנהל בקורס "דיני מיסים".

 

איציק הצטרף לצוות המשרד בשנת 2021 כטרום מתמחה והמשיך בהתמחות.

 

איציק עוסק במיסוי ישראלי ובמיסוי בינלאומי, בין היתר, בבחינה של העברת פעילות מחוץ לישראל, היבטי מס של נוודות דיגיטלית וסוגיות מיסוי במטבעות קריפטוגרפים, אשר היווה את נושא העבודה הסמינריונית שלו. בנוסף, איציק פועל בתחום מענקי הקורונה ומסייע בהגשת השגות לרשות המסים ועררים לוועדות הערר.

 

במסגרת עבודתו במשרד משתתף איציק באופן שוטף בכתיבת מאמרי המשרד.   

 

איציק דובר עברית ואנגלית.

 

עו"ד איציק אירים
bottom of page