top of page

עמפלי
משרד עריכת דין מיסים

פיצויים חרבות ברזל: המסלול הירוק - לעסקים באזור מיוחד

לייעוץ בנושאי פיצויים חרבות ברזל
חייגו 050-7620239
או מלאו את הטופס הבא:

ההודעה נשלחה. תודה.

עסקים ב"אזור המיוחד" כפי שנקבע בתקנות (אזור קו העימות בצפון, יישובי רמת הגולן, מערב לכיש, לכיש, מערב הנגב, מרכז הנגב והעוטף) שנפגעו מהלחימה באופן מיוחד וממושך במהלך חודש אוקטובר 2023 יוכלו לבחור מסלול פיצויים מתוך הרשימה הנ"ל:
 


מי יכול להגישה את התביעה?
עסקים ב"אזור המיוחד" כפי שנקבע בתקנות (אזור קו העימות בצפון, יישובי רמת הגולן, מערב לכיש, לכיש, מערב הנגב, מרכז הנגב והעוטף) שנפגעו מהלחימה באופן מיוחד וממושך במהלך חודש אוקטובר 2023.

מסלולי הפיצוי:
 
מסלול שכר:

 • פיצוי לעסקים בשל אובדן שכר עבודה המשולם לעובדים באזור המיוחד שנעדרו מעבודתם בשל המצב הביטחוני.

 • מתייחס לעובדים במקרים הבאים:

  • נעדרו מעבודתם לצורך השגחה על ילד שלהם עד גיל 14 שהייתה הוראה לסגירת מוסד החינוך שלו.

  • עובדים עם מוגבלות או הורה שלהם, המתגוררים באזור המיוחד.

  • עובדים במוסד חינוך שנסגר לפי הנחיות מערכת הביטחון.

  • עובדים ועצמאים הגרים ביישובים שפונו לפני החלטות ממשלה, גם אם העסק מחוץ לאזור המיוחד.

 • סכום הפיצויים במסלול זה יעמוד על 520 ₪ ליום עבודה מלא, מוכפל בימי היעדרות של העובד.​

פיצויים חרבות ברזל מסלול שכר עבודה
מסלול שכר, פיצויים בשל חרבות ברזל - המסלול הירוק
פיצויים חרבות ברזל מסלול מחזורים

מסלול מחזורים:

המסלול מבוסס על התפיסה כי הנזק העקיף מתבטא בירידה במחזור העסקאות. ירידה במחזור עסקאותיו של העסק מלווה בירידה בהוצאות התפעול המשתנות.

 • פיצוי לעסקים בשל אובדן הרווח, המחושב בהתאם לירידה במחזור העסקאות בין תקופת הבסיס (אוקטובר 2022 או ספטמבר-אוקטובר 2022 למדווחים דו חודשי), לעומת המחזור בתקופת הזכאות (אוקטובר 2023 או ספטמבר- אוקטובר 2023 למדווחים דו-חודשי).

 • תקרת הפיצויים המקסימלית במסלול זה, תעמוד על 2.5 מיליון ₪ לעוסק.​​


החישוב יתבצע לפי המשוואה הנ"ל:

מסלול מחזורים, פיצויים בשל חרבות ברזל - המסלול הירוק
מסלול מחזורים, פיצויים בשל חרבות ברזל - המסלול הירוק
 • קיימת התייחסות נוספת בתקנות עבור הנישומים הבאים:

  • עסק חדש

  • עוסק פטור

  • איחוד עסקים

  • מוסד ציבורי זכאי

מסלול חקלאות

מסלול זה חל על ניזוק שיש לו גידולים בשטחים חקלאיים המצויים באיזור המיוחד (תוספת שנייה ותוספת רביעית לתקנות) וכן לניזוק חקלאי הנמנה על רשימת היישובים המופיעה בתוספת השלישית לתקנות. מטרת המסלול היא לתת מענה לעוסקים בענף החקלאות, וזאת בדרך של אובדן תפוקת העובדים שהיו אמורים לעבוד בשטחים החקלאיים ועבודתם נמנעה או הופרעה עקב מלחמת "חרבות ברזל".

 • עד 20 ק"מ מהרצועה - הפיצוי יהיה בהתאם לנזק שנגרם לחקלאים בדומה למסלול האדום, ותקרת הפיצוי תעמוד על 3 מיליון שח.

  • לגבי ניזוק חקלאי שיש לו גידולים בשטחים חקלאיים באיזור המיוחד, סכום של 12,844 שקלים חדשים מוכפל במספר העובדים של הניזוק המועסקים בשטחים האמורים, והכל לא יותר מ-3,000,000 שקלים חדשים

 • מ- 20 עד 40 ק"מ מהרצועה - הפיצוי יהיה מבוסס על אובדן תפוקה לעובדים ותקרת הפיצוי תעמוד על 3 מיליון ₪.

תנאי להגשת התביעה במסלול החקלאות:

 • תנאי להגשת התביעה במסלול החקלאות הינו בתשלום השכר לעובדים שנעדרו מעבודתם בשל המצב הביטחוני.

 • עסק חקלאי שהגיש תביעה במסלול אדום, או  שהגיש תביעה לפי מסלול אחר לפי תקנות אלה או לפי חוק התכנית לסיוע כלכלי, אינו רשאי להגיש תביעה במסלול זה.

איך מגישים את התביעה?

 • תביעה לפיצוי עבור נזק עקיף - תוגש באופן מקוון באתר רשות המיסים.

 • אם יידרשו מסמכים לבדיקת תנאי הזכאות, רשות המסים יכולה לבקש אותם ומגישי הבקשות יהיו מחויבים להציגם.

 • תביעה תיחשב תביעה מלאה, רק לאחר מסירת כל המסמכים שנדרש לצרף לתביעה.

 • הגשת תביעה תתאפשר החל מ-19.11.23 ועד 19.3.24

 

המשך הטיפול בבקשה

תשלום פיצויים יתבצע תוך 7 ימי עסקים מהגשת תביעה מלאה (חוץ ממקרים חריגים בהם נדרשת בדיקה והשלמת מסמכים).

איך מגישים ערעור?

 • ניתן להגיש השגה מקוונת על החלטת המנהל, תוך 60 יום מקבלת ההחלטה.

 • ניתן לערער בפני ועדת ערר על ההחלטה, בהשגה תוך 60 יום ממסירת החלטה בהשגה.

פיצויים חרבות ברזל מסלול חקלאות
bottom of page