top of page

עמפלי
משרד עריכת דין מיסים

מיסוי שותפויות וגופים "שקופים"

לייעוץ בתחום מס הכנסה, צור קשר:

ההודעה נשלחה. תודה.

פקודת מס הכנסה משיתה ככלל שתי שיטות מס על ציבור הנישומים – מיסוי חד שלבי שחל בדרך כלל על ציבור העוסקים והשכירים (עד שיעור מס הכנסה מירבי של 50%) ומיסוי דו שלבי שחל בשלב הראשון על פי רוב על חברות (23% ברמת החברה) ובשלב השני על בעלי המניות בעת משיכת דיבידנד (שיעור של 25%-33%). על חברות שנהנות מהטבות החוק לעידוד השקעות הון, התשי"ט - 1959 ועל בעלי מניותיהם יחולו שיעורי מס מופחתים.  

שותפויות כמו גם למשל אגודות שיתופיות, "חברת בית", "חברה משפחתית", "וחברה להחזקת נכסי נאמנות" מהוות ייצור כלאיים, אשר מחד מאפשר להן לתפקד ככלי משפטי נפרד מהשותפים ומבעלי המניות, בהתאמה, ומאידך המיסוי בהן הוא חד שלבי, דהיינו ברמת השותפים ובעלי המניות. הפסיקה קבעה כי חברות אשר אינן נכנסות להגדרות הנ"ל, תמוסנה באופן רגיל, קרי באמצעות מיסוי דו שלבי ולא במיסוי חד שלבי. חריג לכך חל בעניין חברות LLC  ו- S- Corp אשר התאגדו בארצות הברית. לכל שיטה יתרונות וחסרונות ועל כן חישוב לשקלל אותם טרם תחילת הפעילות על מנת להגיע לתוצאת המס המיטבית.

פרסומי המשרד:
  • מיסוי שותפויות ותאגידים שקופים 24.09.2020
    המצגת סוקרת את הגופים "השקופים" לצרכי מס בפקודת מס הכנסה מבחינה פרקטית – שותפויות, חברה משפחתית, חברת בית, חברה להחזקת נכסי נאמנות וכן עומדת על הבעייתיות של פעילות באמצעות חברה "שקופה" זרה אשר איננה נחשבת כחברה "שקופה" לצרכי מס בישראל, כמו LLC אמריקאית.
bottom of page