top of page

עמפלי
משרד עריכת דין מיסים

מלחמת חרבות ברזל פיצויים

לייעוץ בנושאי פיצויים חרבות ברזל
חייגו 050-7620239
או מלאו את הטופס הבא:

ההודעה נשלחה. תודה.

בעקבות פעולות הלחימה המתמשכות במסגרת מלחמת "חרבות ברזל", נפגעה למשך תקופה ממושכת הפעילות הכלכלית הסדירה של חלק מהעסקים, וזאת בשל מגבלות והנחיות פיקוד העורף, סגירת מערכת החינוך והתגייסותם של מאות אלפים למילואים. כתוצאה מכך ישנם עסקים שחוו ירידת מחזורים במסגרת ההתמודדות עם המצב המיוחד בעורף בחודש אוקטובר 2023.

ביום 15 בנובמבר 2023 אישרה ועדת הכספים של הכנסת את תקנות מס רכוש וקרן פיצויים (תשלום פיצויים)(נזק מלחמה ונזק עקיף)(חרבות ברזל)(הוראת שעה), התשפ"ד-2023, אשר פורסמו ברשומות ביום 16 בנובמבר 2023. מטרת התקנות לקבוע את אופן הפיצוי בגין נזק שנגרם בשל מלחמת "חרבות ברזל", ליישובים המצויים באזור המיוחד, ובחלוקה למספר אזורים ולמספר מסלולי פיצויים.

במקביל הממשלה פעלה כדי ליתון פיצוי לעסקים שנפגעו כתוצאה מהמצב המיוחד ועל רקע זה תוקן חוק מס רכוש וקרן פיצויים, התשכ"א-1961 (להלן: "חוק מס רכוש") (הוראת שעה) ונקבע בו מתווה סיוע לעסקים קטנים ובינוניים להשתתפות בהוצאותיהם הקבועות וכן בחלק מהוצאות השכר. כמו כן יישובי הספר יהיו זכאים לקבלת הפיצוי הקבוע בפרק שמיני לחוק מס רכוש ללא הגבלת כל סכום
.

חוזרים והוראות רשות המיסים מלחמת חרבות ברזל:

הוראות שעה חרבות ברזל: (חוזה, פסק דין או תשלום לרשות)

ביום 18.10.2023 נחקק חוק דחיית מועדים אשר מטרתו להסדיר את זכאותם של אוכלוסיות שהוגדרו בחוק לדחיית מועדים לדיווחים ותשלומים אשר חלים במהלך התקופה הקובעת מיום 7 באוקטובר 2023 ועד וככל שלא תתבצע הארכתו על ידי המחוקק. ההנחיה מפרטת אודות אוכלוסיות שהוגדרו בחוק כזכאיות וכמו כן על אופן יישום החקיקה.

פרסומי המשרד:
 • מלחמת חרבות ברזל שאלות ותשובות "מסלול אדום" – דגשים פרקטיים לרואי חשבון 01.04.2024
  מלחמת חרבות ברזל מהווה אירוע חסר תקדים בהיקפה, במשכה ובאוכלוסייה הרבה, מדרום ומצפון, שנאלצה לפנות את בתיה ללא תאריך חזרה ידוע ותוך פגיעה אנושה בעסקיה. עבור אותה אוכלוסייה ועבור עסקים המצויים ביישובי ספר בהתאם להגדרתם בחוק מס רכוש וקרן פיצויים, תשכ"א 1961 (להלן: "החוק") ובתקנות הנלוות, "המסלול האדום" מהווה את המסלול הרצוי לקבלת פיצויים, ללא תקרה, בעד נזק עקיף אשר אירע כתוצאה מהמלחמה. במסגרת רשומון זה ריכזנו את השאלות הנפוצות במסגרת ה"מסלול אדום", תוך מתן דגשים מקצועיים להגשת הבקשה לפיצוי לאור המאפיינים הייחודיים כאמור של מלחמת חרבות ברזל.
   

 • חוק מס רכוש וקרן פיצויים והתקנות מכוחו בראי מלחמת חרבות ברזל - מסלולי הפיצויים והליכי השגה וערר 19.12.2023
  המצגת אשר משמשת להרצאה של עו"ד (רו"ח) מאורי עמפלי ורו"ח אפי לבקוביץ ממשרדנו, סוקרת את המסלולים השונים העומדים לרשות הניזוקים ממלחמת חרבות ברזל, תוך סקירה ממצה של הוראות הביצוע של רשות המסים, פסיקה קודמת של ועדות ערר ובתי המשפט ומתן עצות פרקטיות, תוך דגש מיוחד על המשך ניהול התביעה במקרה של השגה והגשת תביעה בפני ועדות ערר על רקע הניסיון הרב שנצבר במשרד מהליכים מקבילים שנוהלו ועדיין מנוהלים מתקופת הקורונה.
   

שורת הרווח - מלחמת חרבות ברזל 27/11/2023

שורת הרווח - מלחמת חרבות ברזל 27/11/2023

צפייה בסרטון
 • סוגיות מיסויות פרקטיות בעקבות מלחמת "חרבות ברזל" 27.10.2023
  מלחמת חרבות ברזל מקימה בין היתר אתגרים מיסויים רבים לציבור העוסקים הן ברמה המהותית והן בכל הקשור לתשלומים ודיווחים. במסגרת מצגת זו, אשר תעודכן מעת לעת נתייחס לסוגיות פרקטיות וכן להנחיות והקלות של רשות המסים במהלך ימי המלחמה ולאחריהם. 
   

 • היבטי מס הכרוכים בהגעה לישראל לצורך התייצבות לשירות צבאי במסגרת מלחמת חרבות ברזל - 27.10.2023
  במסגרת רשומון זה נסקור את הודעת הרשות בדבר החלת תקנות מס הכנסה (קביעת יחידים שיראו אותם כתושבי ישראל וקביעת יחידים שלא יראו אותם כתושבי ישראל), תשס"ו-2006 על יחידים תושבי חוץ אשר הגיעו לשירות מילואים בעקבות "צו 8" (להלן: "ההודעה"). עוד נראה כי ההודעה אינה מספקת דיה ומשאירה קצוות פתוחים בכל הנוגע למתנדבים אשר מגיעים לישראל על מנת לסייע לכוחות הבטחון ולמערכת האזרחיות וטוב תעשה רשות המסים אם תוציא הבהרה גם בעניינם ויפה שעה אחת קודם.
   

bottom of page