top of page

עמפלי
משרד עריכת דין מיסים

התיישנות ופתיחת שומות

לייעוץ בתחום מס הכנסה, צור קשר:

ההודעה נשלחה. תודה.

התיישנות ופתיחת שומות
פרסומי המשרד:
תיפקודה הלקוי של רשות המיסים בכל הקשור להתיישנות שומות על רקע פסק הדין בעניין איקאפוד 04.11.2014
ברשימה זו נסקור את ביקורתם של בתי המשפט במספר פסקי דין שניתנו לאחרונה, ביחס להתנהלות הבעייתית של רשות המסים בהוצאת צווים והחלטת מנהליות בדקה ה- 90 (ולפעמים אף אחריה), תוך התעלמות בוטה מפסק הדין של בית המשפט העליון בעניין איקאפוד (דנ"א 3393/07)
היבטים מעשיים של הכרעת בית המשפט העליון בעניין איקאפוד (דנ"א 3993/07) 02.08.2011
סעיף 147 לפקודה כבבואה לריסון כוחה של רשות המסים 22.11.2010
ברשימה זו נסקור את המגמה הקיימת בפסיקה לצמצום סמכותו של  מנהל רשות המסים על פי סעיף 147 לפקודה (פסק דין מרום - ע"א 976/06 ופסק דין מחלב - ע"מ 504/09)
bottom of page