top of page

עמפלי
משרד עריכת דין מיסים

חלופות הדיווח בעת עזיבת ישראל

לייעוץ בתחום מיסוי רילוקיישן, צור קשר:

ההודעה נשלחה. תודה.

בעת עזיבת ישראל בפני היחיד עומדות ככלל שלוש חלופות עיקריות להתנהלות מול רשות המסים:
  1. הגשת דוחות מס בישראל כתושב ישראל ותשלום מס על ההכנסה הכלל עולמית (לרבות דמי ביטוח לאומי), תוך קבלת ניכויים לפי תקנות ניכוי הוצאות מסוימות (שכר דירה, רכב, טיסות והוצאות אחרות (אש"ל)) וקבלת זיכוי מס זר.
  2. הגשת דוחות מס בישראל וניתוק תושבות לצרכי אמנת המס בין מדינת חוץ לישראל (ככל שקיימת), כך שהכנסת העבודה במדינת החוץ תסווג כהכנסה פטורה בדוחות המס בישראל.
  3. ניתוק תושבות ובמקביל אי דיווח בישראל על ההכנסות שמקורן מחוץ לישראל לאחר מועד העזיבה (בשים לב לחובת הגשת דו"ח מפרט בהתאם לתיקון 223).
     
פרסומי המשרד:
מורה נבוכים להיבטי מס הקשורים לניוד עובדים מחוץ לישראל (Relocation)
22.02.2012
ברשימה זו נציג מתווי מס שונים, הקשורים לניוד עובדים ולהשלכות אלו, תוך התייחסות לפסיקה חדשה של בתי המשפט (עניין סגמן ועניין גריידי) ולחוזר 1/2012, שפורסם לאחרונה על ידי רשות המסים.
bottom of page