top of page

עמפלי
משרד עריכת דין מיסים

שינוי מודל עסקי

לייעוץ בתחום מיסוי הייטק, צור קשר:

ההודעה נשלחה. תודה.

העברת של קניין בלתי מוחשי מיזם לחברה או מחברה אחת לרעותה במסגרת מכירת החברה עלול להשית על המוכר חבות במס ריווח הון. העניינים אף מסתבכים כאשר מעורבת בעסקה חברה זרה כך שקיים חשש אמיתי מצד רשות המסים, כי הנכס הבלתי מוחשי עלול "לעזוב" את ישראל ללא אירוע מס. פסק הדין שניתן בעניין ג'יטקו מהווה דוגמה טובה לכך. 
פרסומי המשרד:
bottom of page