שינוי ייעוד במיסוי מקרקעין

לייעוץ בתחום מיסוי מקרקעין, צור קשר:

ההודעה נשלחה. תודה.

חוק מיסוי מקרקעין קובע כי הפיכת זכות במקרקעין מנכס פרטי או מנכס קבוע למלאי עסקי, אם חלפו ארבע שנים מיום הרכישה של הזכות, היא פעולה החייבת במס שבח, ובמסגרתה נקבע לזכות במקרקעין יום ושווי חדשים. אך אם חלפו פחות מארבע שנים, הפעולה אינה חייבת במס שבח, ובמכירת הזכות במקרקעין יחולו שווי ויום הרכישה המקוריים. המועד בו נערך שינוי הייעוד של הזכות במקרקעין נקבע על ידי פקיד השומה, אך שווי הזכות במקרקעין באותו מועד נקבע על ידי מנהל מיסוי מקרקעין.
פרסומי המשרד:
הפיכת זכות במקרקעין מרכוש קבוע למלאי – דואליות פרוצדוראלית המעוררת קשיים מהותיים 11.03.2015
ברשימה זו נדון בקושי המובנה הקיים בקביעת עיתוי מועד שינוי הייעוד של זכות במקרקעין מרכוש קבוע למלאי עסקי, לאור דואליות פרוצדורלית הקיימת בסמכויות מנהל מיסוי מקרקעין ופקיד השומה.