תיקון 197 - נאמנות קרובים

לייעוץ בתחום מיסוי נאמנויות, צור קשר:

תיקון 197 - נאמנות קרובים
פרסומי המשרד:
נאמנות קרובים בראי האמנות למניעת כפל מס של ישראל - סקירה, מחשבות ומסקנות 20.01.2015
ברשימה זו נסקור את ההסדר של "נאמנות קרובים" אשר נוסף לפקודה במסגרת תיקון 198, ונתמקד בסוגיית התושבות של נאמנות כזו, אשר יש לה השפעה מכרעת על כוחה של מדינת ישראל להטיל מס על הכנסות הנאמנות.
General review of the Revisions to the Israeli Trust Regime Taxation - סקירת הסדרי המיסוי החדשים ביחס לנאמנויות 11.03.2014
ברשימה זו נסקור את השינויים העיקריים במשטר המס החל על נאמנויות, אשר בעיקר מתייחסים לתושבים שאינם ישראליים ועולים חדשים. בנוסף נתייחס להוראות הסדרי המס שפורסמו לאחרונה על ידי רשות המסים ומאפשרים במקרים המתאימים הסדרי מעבר (גילוי מרצון) ביחס לנאמנויות נהנה תושב ישראל.

הפרסומים באתר עמפלי עריכת דין מיסים נכונים למועד פרסומם ומהווים את דבר המשרד באופן כללי בלבד ומשכך הם אינם מהווים תחליף לייעוץ פרטני ואין להסתמך עליהם.

  • LinkedIn Social Icon
  • Facebook Social Icon

© 2010-2021 עמפלי משרד עריכת דין מיסים