top of page

עמפלי
משרד עריכת דין מיסים

ניתוק תושבות

לייעוץ בתחום מיסוי רילוקיישן, צור קשר:

ההודעה נשלחה. תודה.

שורה ארוכה של פסקי דין של בתי המשפט מחייבים נישום אשר מבקש לאמץ את חלופת ניתוק התושבות לפעול לנתק כל זיקה לא הכרחית בישראל וכן להימנע מחידוש זיקות לישראל, תוך יצירת זיקות ותיעודן למדינת החוץ.
 
קיימת חשיבות רבה לעזיבת ישראל לתקופה העולה על שלוש שנים ולשהייה מינימאלית בישראל (רצוי לא להגיע לישראל בשנת העזיבה, ולשהות פחות מ- 30 ימים בשנה שלאחר מכן ולא לעבור 60 ימים בשנה בשנים הבאות).
 
ליווי משפטי – מיסויי הינו הכרחי במיוחד בעת בחירת ניתוק תושבות. 
פרסומי המשרד:
 • היבטי מס הכרוכים בהגעה לישראל לצורך התייצבות לשירות צבאי במסגרת מלחמת חרבות ברזל - 27.10.2023
  במסגרת רשומון זה נסקור את הודעת הרשות בדבר החלת תקנות מס הכנסה (קביעת יחידים שיראו אותם כתושבי ישראל וקביעת יחידים שלא יראו אותם כתושבי ישראל), תשס"ו-2006 על יחידים תושבי חוץ אשר הגיעו לשירות מילואים בעקבות "צו 8" (להלן: "ההודעה"). עוד נראה כי ההודעה אינה מספקת דיה ומשאירה קצוות פתוחים בכל הנוגע למתנדבים אשר מגיעים לישראל על מנת לסייע לכוחות הבטחון ולמערכת האזרחיות וטוב תעשה רשות המסים אם תוציא הבהרה גם בעניינם ויפה שעה אחת קודם.
   
 • השלכות משבר וירוס הקורונה על תושבות יחיד - על שהייה בישראל וחזרה מאולצת לישראל 25.03.2020
  למשבר נגיף הקורונה (COVID-19) השלכות מיסויות רבות הן במישור המס הישראלי והן במישור המס הבינלאומי. במסגרת רשומון זה נתייחס לשאלת התושבות לצרכי מס של יחידים אשר נאלצו לחזור לישראל לפני המועד המתוכנן בשל אובדן מקורות הכנסה מחוץ לישראל וגם לאלו ש"נתקעו" בישראל בשל וירוס הקורונה, כמו כן נבין כיצד אירועים אלו ישפיעו, אם בכלל, על תושבותם של אותם יחידים לצרכי מס ובהתאמה על חבויות המס שלהם בישראל.

   
 • הרהורים נוספים, מגמות ודגשים העולים מפסק הדין בעניין בר רפאלי 04.06.2019
  רשומון מס זה סוקר את עובדות פסק הדין בעניין בר רפאלי שניתן לאחרונה. פסק הדין מהווה המשך ישיר לשורה של פסיקות של בתי המשפט מהעת האחרונה אשר כובלים את יכולתו של היחיד לנתק את תושבותו הישראלית לצרכי מס ומחדדים את הצורך בשמירה על עקרונות ברורים על מנת לצלוח את טענת ניתוק התושבות. הרשומון דן בהשלכות פסק הדין ונותן דגשים פרקטיים לניתוק התושבות.

   
 • הרהורים נוספים על ניתוק תושבות ו"נוודים דיגיטליים" בעקבות פסק הדין של בית המשפט העליון בעניין אמית ופרסום ה- OECD בעניין קבלת תושבות או אזרחות על בסיס השקעה 25.10.2018
  הרשומון עוסק בהשלכות פסק הדין של בית המשפט העליון בעניין אמית על "ניתוק" תושבות לצרכי מס ובפרט על ניתוק תושבות של "נוודים דיגיטליים" (Digital Nomads), דהיינו יחידים אשר עוזבים את ישראל מבלי להשתקע במקום אחד באופן קבוע. בנוסף, הרשימה דנה בדוח ה- OECD, אשר פורסם לאחרונה בהקשר למדינות אשר מקנות תושבות ואזרחות לצרכי מס בכפוף לביצוע השקעות בהן והשלכות הדוח על מעמדם של אותם נוודים דיגיטליים לצרכי מס.

   
 • אין חדש תחת השמש - על החלטת המיסוי החדשה של רשות המסים בעניין עובדי רילוקיישן 21.11.2017
  החלטת מיסוי מס' 2519/17 בעניין עובדי Relocation זכתה לסיקור נרחב באמצעי התקשורת. החלטת המיסוי קובעת כללים למיסוי עובדים ישראלים שנשלחו על ידי מעסיק ישראלי לעבוד בחברה קשורה מחוץ לישראל לתקופה של שלוש שנים לפחות. אנו סבורים כי אין בהחלטת המיסוי כל חדש ולאור החסרונות והפגמים הרבים בה, ספק אם ניתן לעשות בה שימוש. בכך תעסוק רשימה זו.

   
bottom of page