top of page

עמפלי
משרד עריכת דין מיסים

פטור ממע"מ

לייעוץ בתחום מס ערך מוסף, צור קשר:

ההודעה נשלחה. תודה.

חוק מע"מ קובע שורת עסקאות הפטורות ממע"מ, למשל השכרת דירה למגורים, וכן ייבוא וייצוא של יהלומים. הפטור ממע"מ אמנם פוטר מחבות במס עסקאות, אך גם שולל את הזכות לנכות מס תשומות, זאת לעומת מע"מ בשיעור אפס. על כן, מדובר בהטבה משמעותית פחות.
פרסומי המשרד:
 • מע"מ בשיעור אפס ופטורים ממע"מ – המדריך המלא 27.10.2020
  המצגת מהווה מדריך מקיף לסוגיות פרקטיות הקשורות לפטורים ממע"מ ומע"מ בשיעור אפס בחוק מע"מ ובתקנות, לרבות פסיקה רלוונטית וחדשה בתחום והחלטות מיסוי. המצגת בין היתר מפרטת על מע"מ בשיעור אפס בגין יצוא של נכס בלתי מוחשי ופסיקת בית המשפט בעניין מוגוגו, עוסקת בשלילת ההטבה ביחס למתן שירותים לתושב חוץ בנסיבות עניינם של פסקי הדין בעניין מנו בייס, רוטשילד ואיי.אס.פי, דנה ביבוא שירותים כחריג לשלילת ההטבה בשירות הניתן לתושב חוץ כפי שנידונה בפסק הדין בעניין אפלאוז ועוד.
   
 • מע"מ בשיעור אפס ופטור ממע"מ, הדין, מלכודות מס ותכנוני מס 29.03.2018
  במצגת מובאים סוגיות עיקריות, הגדרות וסעיפי פטור ומע"מ אפס בחוק מע"מ, ובין היתר, מס תשומות, פטור ממע"מ לפי סעיף 31 לחוק מע"מ ובפרט על השכרת דירות, פטורים אחרים ממע"מ, מע"מ בשיעור אפס: מתן שירות לתושב חוץ, מתן שירות בחו"ל, מתן שירותים לתייר ושאלת החבות במע"מ של דירות Airbnb, סוכני נסיעות, פינוי בינוי ותמ"א 38.
   
 • מלכודת המע"מ במכירת דירה שלא נוכה מס תשומות בגינה 07.03.2017
  ברשימה זו נסקור שלושה פסקי דין שפורסמו בשנה האחרונה, ואשר עוסקים בהטלת מע"מ בגין מכירת דירות מגורים, שהושכרו למגורים לפני מכירתן - עניין שלום חנוך, קרגד ו-אי.פי.אף. פסקי דין אלו דנו בהקבלה בין מס תשומות למס עסקאות, ובפרט בשאלה, אם שימוש זמני בדירה לצרכי מגורים/השכרה שולל את הזכות לנכות מס תשומות בגין רכישת הדירה, וכתוצאה מכך, מזכה בפטור ממס עסקאות במכירתה.
   
bottom of page