top of page

עמפלי
משרד עריכת דין מיסים

הסכם יחסי ממון וחזקת התא המשפחתי

לייעוץ בתחום מיסוי מקרקעין, צור קשר:

ההודעה נשלחה. תודה.

עיקרון "התא המשפחתי" המצוי בסעיפי חוק מיסוי מקרקעין קובע שבני זוג וילדיהם הקטינים הם בבחינת מוכר/רוכש אחד של זכות במקרקעין, והוא נועד למנוע מבני משפחה לנצל באופן בלתי לגיטימי את הטבות המס ברכישה ומכירה של דירת מגורים יחידה.
בפסיקה נקבע שעיקרון זה מהווה חזקה הניתנת לסתירה, כך שאם בני זוג חתמו על הסכם להפרדה רכושית (כגון הסכם ממון) ומוכיחים שהם מנהלים הפרדה רכושית בקשר לדירה (כגון, שההכנסות מהשכרת דירה משולמות לחשבון בנק של אחד מבני הזוג בלבד), ניתן יהיה לקבוע שהבעלות בדירה היא רק של אחד מבני הזוג.
פרסומי המשרד:
על חשיבות הסכם ממון לצרכי מס והיבטי מס של הליכי גירושין 04.06.2015
המצגת עוסקת בחשיבות הסכם ממון לצרכי מס והיבטי מס של הליכי גירושין.
עיקרון התא המשפחתי במיסוי דירות מגורים - מחזקה חלוטה לחזקה ניתנת לסתירה והשלכות אופרטיביות של השינוי 11.12.2014
ברשימה זו נסקור את פסיקתו התקדימית של בית המשפט העליון בעניין שלמי (ע"א 3178/12) ואת ההשלכות הנובעות ממנו בחלוקת נכסי מקרקעין בין בני זוג לרבות באמצעות הסכם יחסי ממון.
על המתח הקיים בין חזקת התא המשפחתי בחוק מיסוי מקרקעין לבין הסכמי ממון ומחשבות לגבי אימוץ גישה פרשנית חדשה 24.03.2013
ברשימה זו נדון בהחלטת מיסוי שפורסמה לאחרונה (3859/12) ופסק הדין בעניין הרטום (ו"ע 381-10-11), אשר מדגימים את העיוות הקיים בדין בשל התחולה הרחבה (מדי) הניתנת במיסוי מקרקעין לחזקת התא המשפחתי על חשבון הסכמי ממון הנחתמים בין בני זוג.
bottom of page