מוסד כספי ופעילות נוסטרו

לייעוץ בתחום מס ערך מוסף, צור קשר:

ההודעה נשלחה. תודה.

מיסוי מוסד כספי ופעילות נוסטרו
פרסומי המשרד:
סיווג פעילות נוסטרו כ"מוסד כספי" לצרכי חוק מע"מ – עיוות, ביקורת תהיות והמלצות 20.08.2015
ברשימה זו נסקור את החלטת מיסוי 4396/15 בנושא "החבות במע"מ של ביצוע השקעות פיננסיות – סיווג כ"מוסד כספי" לצרכי חוק מע"מ של פעילות נוסטרו - החלטת מיסוי שלא בהסכם" אשר פורסמה לאחרונה על ידי רשות המיסים. נתמקד בהנמקות שעומדות בבסיס החלטת המיסוי ונפרט את הביקורת של משרדנו על החלטת המיסוי, אשר לטעמנו שגויה בעיקרה.