טופס 5329

לייעוץ בתחום גילוי מרצון וציות, צור קשר:

ההודעה נשלחה. תודה.

טופס 5329 הינו דוח פרטים אישיים והצהרה על מקורות הכנסה בארץ ובחו"ל, אשר מהווה מעין "הצהרת הון" ליחידים שאינם מגישים דוחות מס. הטופס נשלח בדרך כלל ליחידים אשר קיימים לגביהם סימנים מחשידים להכנסה לא מדווחת. למשל יחיד אשר שוהה תקופות ניכרות מחוץ לישראל כל שנה. הטופס מאפשר לרשות המסים לבחון אם ההכנסה המדווחת על ידי הנישום כוללת את כל הכנסותיו בפועל.
 
הנישום נדרש בין היתר למסור את המידע הבא:
  1. האם הוא תושב ישראל או תושב חוץ. לשאלה זו, השפעה רבה על המשך מילוי הטופס.
  2. פירוט של חשבונות הבנק של הנישום. 
  3. נדל"ן וכלי רכב המוחזקים על ידי הנישום.
  4. מקורות הכנסה ועיסוקים בשנתיים האחרונות.
     
רצוי מאד לקבל ייעוץ משפטי- מקצועי טרם שליחת הטופס בחזרה לרשות המסים. 
פרסומי המשרד:
אפשרויות הדיווח העומדות בפני נישומים אמרקאים בקשר לנכסים והכנסות בלתי מדווחים בארצות הברית ונקודת זווית ישראלית (טופס 5329) והליך הגילוי מרצון 27.07.2014
ברשימה זה נסקור את השינויים בתוכניות השונות העוסקות בהסדרת הדיווח ותשלום המס של נישומים אמרקאים (US Person) ביחס להכנסות ונכסים בלתי מדווחים.
כמו כן, נתייחס לטופס 5329, אשר נשלח לאחרונה לעשרות רבות של יחידים תושבי ישראל (וגם כאלו שלא) ונדון בשאלות פרקטיות הנגזרות ממנו.