top of page

עמפלי
משרד עריכת דין מיסים

מס הגירה

לייעוץ בתחום מיסוי רילוקיישן, צור קשר:

ההודעה נשלחה. תודה.

ניתוק תושבות מישראל כרוך בחבות במס יציאה מכוח סעיף 100א לפקודה.
סעיף זה מאפשר ככלל למסות במס ריווחי הון בישראל, תושבי ישראל לשעבר, בגין מכירת נכסים בישראל ומחוצה לה שהיו ברשותם לפני מועד העזיבה.
הסעיף עלול לגרום למצב של כפל מס עם מדינת התושבות החדשה של הנישום. 
 
פרסומי המשרד:
תהיות נוספות לגבי סעיף 100א לפקודה (מס הגירה) בעקבות פסק הדין בעניין קניג  22.12.2015
ברשימה זו נדון בסעיף 100א לפקודת מס הכנסה (מס הגירה), ובפרט בשאלת כפל המס שעלול להיווצר גם שנים ארוכות לאחר עזיבת ישראל, כתוצאה מהתנגשות אפשרית של הוראות אמנת המס עם הוראות סעיף 100א לפקודה וזאת על רקע פסק הדין בעניין קניג (ע"מ 31489-01-13) שניתן לאחרונה.

 
bottom of page