מיסוי מלכ"רים

לייעוץ בתחום מס ערך מוסף, צור קשר:

בהתאם לחוק מע"מ, מלכ"ר אינו משלם מע"מ ואינו מנכה מס תשומות. מלכ"ר משלם "מס שכר" בשיעור 7.5% מהשכר ששילם לעובדיו.
מלכ"ר שסך כל השכר השנתי שהוא משלם לעובדיו אינו עולה על 177,787 ₪ יהיה פטור ממס שכר.(נכון לשנת 2018)
על מנת שתאגיד יסווג כמלכ"ר עליו לפעול שלא על מנת להשיג רווחים, למכור את מוצריו/שירותיו מתחת למחירי השוק ולא להוות תחרות לעסקים אחרים. מלכ"ר שאינו עונה על תנאים אלו, מנהל מע"מ רשאי לשנות את סיווגו ל"עוסק", ולחייבו במע"מ.
פרסומי המשרד:
המגזר השלישי - היבטי מע"מ ומיסוי מקרקעין 10.04.2017
המצגת מהווה מורה נבוכים להיבטי מע"מ ומיסוי מקרקעין בפעילות של מוסדות ציבוריים ומוסדות ללא כוונת רווח.

הפרסומים באתר עמפלי עריכת דין מיסים נכונים למועד פרסומם ומהווים את דבר המשרד באופן כללי בלבד ומשכך הם אינם מהווים תחליף לייעוץ פרטני ואין להסתמך עליהם.

  • LinkedIn Social Icon
  • Facebook Social Icon

© 2010-2020 עמפלי משרד עריכת דין מיסים