top of page

עמפלי
משרד עריכת דין מיסים

מפעל טכנולוגי מועדף ותיקון 73

לייעוץ בתחום עידוד השקעות, צור קשר:

ההודעה נשלחה. תודה.

על רקע המלצות BEPS - Action 5 - Countering Harmful Tax Practices - OECD בנוגע למיסוי קניין רוחני ועל מנת לעודד חברות בינלאומיות גדולות, בעיקר בתחום ההיי טק, לעבור לישראל תוקן בתחילת שנת 2017 החוק לעידוד השקעות הון  ונוספה בין היתר ההגדרה - "מפעל טכנולוגי מועדף".
בהתאם לתיקון 73 חברה בעלת "מפעל טכנולוגי מועדף" תהא זכאית לשיעור מס מופחת: במרכז הארץ - 12%, אזור פיתוח א' - 7.5%, ועל הכנסה של מפעל טכנולוגי מועדף מיוחד יוטל מס חברות בשיעור של 6%. 
התיקון מכפיף את הטבות המס ל -Nexus Approach.   
פרסומי המשרד:
bottom of page