top of page

עמפלי
משרד עריכת דין מיסים

קבוצות רכישה

לייעוץ בתחום מיסוי מקרקעין, צור קשר:

ההודעה נשלחה. תודה.

"קבוצת רכישה" מוגדרת בחוק מיסוי מקרקעין כקבוצת רוכשים המתארגנת, באמצעות גורם מארגן, לרכישת קרקע ולבניית נכס עליה.
עוד נקבע בחוק מיסוי מקרקעין כי על רכישת זכות במקרקעין במסגרת קבוצת רכישה מוטל מס כמו ברכישת דירת מגורים.
בחוק מע"מ נקבע כי רכישת זכות במקרקעין במסגרת קבוצת רכישה חייבת במע"מ, גם אם המוכר והרוכשים אינם בגדר "עוסקים".
פרסומי המשרד:

 
bottom of page