קבוצות רכישה

לייעוץ בתחום מיסוי מקרקעין, צור קשר:

ההודעה נשלחה. תודה.

"קבוצת רכישה" מוגדרת בחוק מיסוי מקרקעין כקבוצת רוכשים המתארגנת, באמצעות גורם מארגן, לרכישת קרקע ולבניית נכס עליה.
עוד נקבע בחוק מיסוי מקרקעין כי על רכישת זכות במקרקעין במסגרת קבוצת רכישה מוטל מס כמו ברכישת דירת מגורים.
בחוק מע"מ נקבע כי רכישת זכות במקרקעין במסגרת קבוצת רכישה חייבת במע"מ, גם אם המוכר והרוכשים אינם בגדר "עוסקים".
פרסומי המשרד:
תם ולא נשלם – על מיסויו של הגורם המארגן בקבוצות רכישה 28.08.2011
המלצות הועדה לבחינת היבטי קבוצות רכישה - דגשים וביקורת 08.09.2010
ביום 14 ביוני 2010 הגישה ועדת רשות המסים ברשות היועץ המשפטי של רשות המיסים מר משה מזרחי את מסקנותיה והמלצותיה לעניין היבטי המס של קבוצות רכישה. ברשימה זו נסקור בקצרה את המלצותיה ונבחן אותן, בין היתר, לאור פסק הדין של בית המשפט העליון בעניין עמוס גולן.