עסקאות אקראי במקרקעין

לייעוץ בתחום מס ערך מוסף, צור קשר:

"עסקת אקראי" במקרקעין מוגדרת בחוק מע"מ כמכירת מקרקעין לעוסק, למלכ"ר או למוסד כספי בידי אדם שאין עיסוקו במכירת מקרקעין. בעסקה כזו חל מע"מ, והרוכש הוא האחראי על תשלומו והדיווח עליו. רוכש שהוא עוסק יכול לנכות מס תשומות בעסקה באמצעות הוצאת "חשבונית עצמית".
פרסומי המשרד:
עסקאות אקראי – מס הכנסה ומע"מ 10.04.2017
המצגת סוקרת, מהי "עסקת אקראי" לעומת "עסק" בפקודת מס הכנסה, מהי "עסקת אקראי" בחוק מע"מ. כמו כן במצגת מובאים מבחני "עסק"/"עסקת אקראי", לרבות טיב הנכס, תקופת ההחזקה, תדירות העסקאות, בקיאות, ארגון ומנגנון, טיפוח והשבחה ועוד.

הפרסומים באתר עמפלי עריכת דין מיסים נכונים למועד פרסומם ומהווים את דבר המשרד באופן כללי בלבד ומשכך הם אינם מהווים תחליף לייעוץ פרטני ואין להסתמך עליהם.

  • LinkedIn Social Icon
  • Facebook Social Icon

© 2010-2021 עמפלי משרד עריכת דין מיסים