top of page

עמפלי
משרד עריכת דין מיסים

מיסוי יזמים ובעלי שליטה ומנגנון Reverse Vesting

לייעוץ בתחום מיסוי הייטק, צור קשר:

ההודעה נשלחה. תודה.

בעלי מניות בחברה נדרשים פעמים רבות לערוך עסקאות בינם לבין עצמם ובינם לבין החברה. כך למשל יזם בחברה  נדרש לעיתים להכפיף את מניותיו למנגנון של רוורס וסטינג בעת השקעה בחברה. במקרים אחרים, חלוקת דיבידנד לבעלי המניות בחברה או היפרדות בינם לבין עצמם יכולה להיעשות במסגרת רכישה עצמית של מניות החברה. מובן, כי לכל טרנסאקציה כזו קיימות השלכות מס אשר רצוי להבינן טרם ביצוע הפעולה. רשות המסים הוציאה לאחרונה שורה של חוזרי מס אשר מפרטים את עמדה בסוגיות אלו.
פרסומי המשרד:
bottom of page