מיסוי יזמים ובעלי שליטה ומנגנון Reverse Vesting

לייעוץ בתחום מיסוי הייטק, צור קשר:

בעלי מניות בחברה נדרשים פעמים רבות לערוך עסקאות בינם לבין עצמם ובינם לבין החברה. כך למשל יזם בחברה  נדרש לעיתים להכפיף את מניותיו למנגנון של רוורס וסטינג בעת השקעה בחברה. במקרים אחרים, חלוקת דיבידנד לבעלי המניות בחברה או היפרדות בינם לבין עצמם יכולה להיעשות במסגרת רכישה עצמית של מניות החברה. מובן, כי לכל טרנסאקציה כזו קיימות השלכות מס אשר רצוי להבינן טרם ביצוע הפעולה. רשות המסים הוציאה לאחרונה שורה של חוזרי מס אשר מפרטים את עמדה בסוגיות אלו.
פרסומי המשרד:

הפרסומים באתר עמפלי עריכת דין מיסים נכונים למועד פרסומם ומהווים את דבר המשרד באופן כללי בלבד ומשכך הם אינם מהווים תחליף לייעוץ פרטני ואין להסתמך עליהם.

  • LinkedIn Social Icon
  • Facebook Social Icon

© 2010-2021 עמפלי משרד עריכת דין מיסים