top of page

עמפלי
משרד עריכת דין מיסים

סעיף 102 לפקודה

לייעוץ בתחום מיסוי הייטק, צור קשר:

ההודעה נשלחה. תודה.

סעיף 102 לפקודה מאפשר לעובדים בחברה לקבל מכשירים הוניים בחברה (אופציות, RSU's, ESPP, RS וכו'), תוך תשלום של מס הוני בעת המימוש חלף מס פירותי. ההטבה מותנית בשורה של תנאים פרוצדורליים נוקשים ובשיתוף פעולה מלא בין החברה לבין העובד. כל הפרה של תנאים אלו עלול לשלול מן העובד את הטבת המס. 
פרסומי המשרד:
bottom of page