top of page

עמפלי
משרד עריכת דין מיסים

ביטוח לאומי

לייעוץ בתחום מיסוי רילוקיישן, צור קשר:

ההודעה נשלחה. תודה.

בעת עזיבת ישראל בפני היחיד עומדות שלוש חלופות עיקריות להתנהלות מול מוסד לביטוח לאומי: 
  1. תשלום דמי ביטוח לאומי ודמי ביטוח בריאות על הכנסתם החייבת מחוץ לישראל. 
  2. תשלום דמי ביטוח לאומי בשיעור מינימלי כתושב ישראל הנמצא מחוץ לישראל.
  3. ניתוק תושבות לצרכי ביטוח לאומי באמצעות הגשת טופס בל/627.

באופן כללי, ניתוק תושבות לצרכי ביטוח לאומי מחזק את ניתוק התושבות לצרכי מס הכנסה, אך הוא עלול לגרום לאובדן זכויות בישראל, לרבות חברות בקופות החולים וכן לעלויות נוספות בעת השיבה לישראל. על כן, חשוב להבין את את היתרונות והחסרונות של כל חלופה ואת יחסי הגומלין שבין רשות המסים לבין המוסד לביטוח לאומי בטרם קבלת החלטה בסוגיה.
פרסומי המשרד:
  • סוגיות מיוחדות בביטוח לאומי – תושבות לצרכי הביטוח הלאומי – רילוקיישן וחזרה לישראל - 20.10.2021
    המצגת מפרטת לגבי מושגי יסוד בתושבות יחיד לצרכי ביטוח לאומי על רקע חסרונה של הגדרה ממצה בחוק הביטוח הלאומי, עוסקת בחלופות הדיווח השונות שעומדות בפני יחיד אשר יוצא מישראל (ניתוק תושבות, סיווג כלעל"ע, שימוש באמנה לביטחון סוציאלי) וביחסי הגומלין בינן לבין הדיווח לצרכי מס הכנסה ובחידוש התושבות לצרכי הביטוח הלאומי לאחר השיבה לישראל.

     

bottom of page