top of page

עמפלי
משרד עריכת דין מיסים

פיצול תא משפחתי

לייעוץ בתחום מיסוי רילוקיישן, צור קשר:

ההודעה נשלחה. תודה.

פיצול תא משפחתי מאופיין דרך כלל באופן טבעי בשלושה:
ראשית, משפחתו הקרובה של הנישום נותרת בישראל.
שנית, לנישום נותר בית מגורים זמין גם לאחר מועד עזיבתו את ישראל (מקום מגורי המשפחה).
שלישית, הנישום מגיע באופן תדיר לישראל לביקורים משפחתיים.
בנסיבות אלו ועל מנת שיחיד הטוען לניתוק תושבות יוכל בכל זאת, לעמוד בנטל ההוכחה ולטעון, כי אינו תושב ישראל לצרכי מס, הפסיקה (אברהם כהן, ספיר ופלוני) מחדדת את הצורך בניתוק מלאשל זיקות אחרות, לרבות אי יצירה של זיקות אובייקטיביות, כלכליות, חברתיות, תרבותיות לישראל לאחר מועד העזיבה.
בפסקי הדין הגיעו בתי המשפט למסקנות שונות ביחס לניתוק התושבות של היחיד ועל כן רצוי מאד לקבל סיוע מקצועי בסוגיה טרם ובמהלך עזיבת ישראל על ידי אחד מבני הזוג. 
פרסומי המשרד:
דגשים נוספים בפיצול תא משפחתי בעת קביעת תושבותו לצרכי מס של יחיד בעקבות הכרעת בית המשפט העליון בעניין פלוני (ע"א 3328/15) 10.04.2017
ברשימה זו נסקור את הדגשים העולים מפסק הדין בעניין פלוני אשר עוסק בניתוק תושבות לצרכי מס, במקרה של פיצול תא משפחתי, תוך השוואה לפסקי הדין של בית המשפט העליון בעניין אברהם כהן ועניין ספיר, אשר עסקו בנסיבות דומות.
מהפכה בתחום תושבות היחיד- מחשבות נוספות בעקבות הכרעת בית המשפט העליון בעניין ספיר ע"א 4862/13  18.06.2014
ברשימה זו נסקור היבטים שונים הנגזרים מן ההכרעה התקדימית של בית המשפט העליון בעניין ספיר (ע"א 4862/13) ובהם פיצול תא משפחתי לצרכי מס, סתירה של חזקות הימים וניתוק תושבות לאחר מועד עזיבת ישראל.
bottom of page