שינויי מבנה (מיזוגים ופיצולים)

לייעוץ בתחום מס הכנסה, צור קשר:

סעיפים 103-105 לפקודה הידועים גם בשם "חוק הפיצולים" מאפשרים בתנאים מסוימים ביצוע שינויי מבנה, כמו למשל, העברת נכס לחברה בתמורה להקצאת מניות, מיזוג בין חברות או פיצולן, תוך קבלת דחייה באירוע המס. במסגרת תיקון 242 מחודש אוגוסט 2017 הוסרו חלק ניכר מן התנאים לקבלת הטבות המס וניתנו הקלות ביחס לגיוס כספים ולמימוש זכויות מצד בעלי מניות קיימים בחברה.   
פרסומי המשרד:

הפרסומים באתר עמפלי עריכת דין מיסים נכונים למועד פרסומם ומהווים את דבר המשרד באופן כללי בלבד ומשכך הם אינם מהווים תחליף לייעוץ פרטני ואין להסתמך עליהם.

  • LinkedIn Social Icon
  • Facebook Social Icon

© 2010-2021 עמפלי משרד עריכת דין מיסים