top of page

עמפלי
משרד עריכת דין מיסים

תכנון מס בינלאומי - שיקולי מס בהקמת חברה זרה

לייעוץ בתחום מיסוי בינלאומי, צור קשר:

ההודעה נשלחה. תודה.

בעת הקמת חברה זרה חשוב להבין את מערכת המס החלה במדינה הזרה. ככלל ניתן לחלק את המדינות השונות לשמונה קבוצות עיקריות:
 

קבוצה ראשונה – מדינות וטריטוריות אשר אינן ממסות במס חברות הכנסה המופקת מחוץ לטריטוריה – על קבוצה זו נמנים מקלטי מס ידועים כגון איי הבתולה הבריטיים, איי קיימן, איי סיישל, הונג קונג וכו'. 
 

קבוצה שנייה – מדינות וטריטוריות בעלות שיעור מס חברות נמוך ואשר אינן חתומות עם ישראל על אמנה בילטרלית למניעת כפל מס והימנעות ממס – על מדינות אלו נמנות בין היתר, קפריסין (12.5%), גיברלטר (10%), ליכטנשטיין (12.5) ועוד.
 

קבוצה שלישית – מדינות החתומות עם ישראל על  אמנה בילטרלית למניעת כפל מס והימנעות ממס והמחילות שיעור מס חברות נמוך, כגון: מלטה (5% בתנאים מסוימים), הונגריה (9%), בולגריה (10%), אירלנד (12.5% בתנאים מסוימים) ועוד. 
 

קבוצה רביעית – מדינות החתומות עם ישראל על אמנה בילטרלית למניעת כפל מס והימנעות ממס והמחילות שיטת מס חברות טריטוריאלית -  דהיינו, מס חברות לא יחול על הכנסה שהופקה או נצמחה מחוץ לתחומן – על מדינות אלו נמנות סינגפור ופנמה. 
 

קבוצה חמישית – מדינות החתומות עם ישראל על אמנה בילטרלית למניעת כפל מס והימנעות ממס ומשיתות מס חברות בשיעור אפס, כל עוד הכספים אינם נמשכים מחוץ לתחומי המדינה  - על מדינות אלו נמנות אסטוניה וגיאורגיה. 
 

קבוצה שישית - מדינות החתומות עם ישראל על אמנה בילטרלית למניעת כפל מס והימנעות ממס, בעלות שיעורי מס החברות דומים לישראל – על מדינות אלו נמנות גרמניה (16% בתנאים מסוימים), אנגליה (20%), הולנד (20%-25%) ועוד.
 

קבוצה שביעית - מדינות החתומות עם ישראל על אמנה בילטרלית למניעת כפל מס והימנעות ממס בעלות שיעורי מס גבוהים ממס החברות בישראל – על מדינות אלו נמנות צרפת (34.43%), ארצות הברית (עד 38.9% ככל שלא תאומץ הרפורמה של הנשיא טראמפ), הודו (34.61%) ועוד.
 

קבוצה שמינית - מדינות אשר אינן חתומות עם ישראל על אמנה בילטרלית למניעת כפל מס והימנעות ממס המשתייכות לארגון ה- OECD - על מדינות אלו נמנות – אוסטרליה, ניוזילנד וצ'ילה.
 
מובן כי יש לבחון שיקולים נוספים הנלווים להיבט מס החברות ובהם אפשרות פתיחת חשבון הבנק לחברה הזרה, שיעורי ניכוי מס במקור בעת חלוקת כספים, שיעורי המע"מ שחלים במדינה הזרה, ככל שחלים, הטבות מס נוספות לחברות וליחידים, חובות הדיווח שחלות לפי הדין במדינה הזרה ועוד. רצוי בהקשר לכך להיות בקשר רציף עם מומחי מס מקומיים טרם הקמת החברה הזרה ולאחר מכן. 

 

bottom of page