top of page

עמפלי
משרד עריכת דין מיסים

מיסוי יזמים וקבלנים

לייעוץ בתחום מיסוי מקרקעין, צור קשר:

ההודעה נשלחה. תודה.

מיסוי פעילות יזמית - מתי מכירת זכות במקרקעין היא פעילות השקעתית-הונית החייבת במס שבח ומתי היא פעילות עסקית-מסחרית החייבת במס הכנסה ובמע"מ? בפסיקה נקבע שההבחנה בין משקיע במקרקעין לבין סוחר במקרקעין היא פונקציה של מספר מבחנים, שהעיקריים הם תדירות העסקאות, תקופת ההחזקה בנכס, טיפוח והשבחה של הנכס, קיומו של מנגנון (משרד, עובדים, הנהלת חשבונות) ומעל לכל אלו - מבחן הנסיבות.
פרסומי המשרד:
 • על ניכוי מס תשומות בעסקת פינוי - בינוי בעקבות פסק הדין בעניין נווה גד ועל האפשרות לדרוש החזר מס תשומות רטרואקטיבי 10.12.2023
  ברשומון זה נסקור את פסק הדין שניתן לאחרונה על ידי בית המשפט המחוזי בעניין נווה גד - בניין ופתוח בע"מ (ע"מ 53560-11-21), אשר עסק, בין היתר, בסוגית ניכוי מס התשומות בגין תשלום שכר טרחת עורך הדין מטעם הדיירים ששולם על ידי היזם בפרויקט מסוג פינוי בינוי. רשות המסים קבעה בהחלטת מיסוי משנת 2018 כי היזם אינו רשאי לנכות את מס התשומות במקרה זה. בית המשפט דחה באופן תקדימי את עמדת רשות המסים וקיבל בסוגיה זו את הערעור. משמעות הדברים היא כי יזמים בפרויקטים מסוג פינוי בינוי לא זו בלבד שרשאים לנכות את מס התשומות בגין שכר הטרחה של עורך דין הדיירים, אלא יכולים אף לדרוש את ניכוי מס התשומות גם בגין שנים עברו, ככל שבית המשפט העליון, אם יידרש לסוגיה, לא יקבל את עמדת מנהל מע"מ ורשות המסים.
   
 • הכנסות מפעילות נדל"ן - קו התפר בין פעילות עסקית לפעילות פרטית 28.06.2020.
  לא כל דירה הנמכרת במסגרת פעילותו של עוסק במקרקעין מקימה בהכרח חבות בהכנסה פירותית או במע"מ. בנסיבות מסוימות, משפחתיות בעיקרן, מכירת דירה על ידי עוסק כאמור תסווג כפעולה הונית אשר תעניק, בין היתר, שיעורי מס נוחים לעומת מיסוי בשיעורי מס פירותי. מנגד, פעילות הונית במקרקעין יכולה להפוך לפעילות עסקית במס הכנסה ומע"מ וקו הגבול לא תמיד ברור. על כך ברשומון זה.
   
 • מה בין השבחה הונית לבין השבחה עסקית לצרכי מס במקרקעין – מכירה ושכירות 18.08.2016
  ברשימה זו נדון במבחן הטיפוח והשבחה במכר מקרקעין ובהשכרת מקרקעין ונבחן את השאלה, מהי פעולה אשר יש לראותה כ"השבחה", אשר מקימה הכנסה פירותית לצרכי מס.

   
 • קו הגבול שבין מכירת מקרקעין פרטית לבין מכירה עסקית במישור מע"מ 31.07.2014
  ברשימה זו נסקור את פסיקת בתי המשפט ביחס לחבות המס לעוסק בגין מכירת מקרקעין, כאשר קו הגבול בין מכירה במישור העסקי לבין מכירה במישור הפרטי אינו ברור
bottom of page