מיסוי חברות ארנק

לייעוץ בתחום מס הכנסה, צור קשר:

במסגרת חוק ההסדרים לשנים 2017 ו- 2018, נוספו סעיפים 3(ט1), 62א ותוקן סעיף 77 לפקודה, כאשר מטרתם העיקרית היא למסות את בעל המניות המהותי בגין שימוש בחברה על מנת לחסוך בתשלום המס. סעיף 3(ט1) לפקודה ממסה את בעל המניות המהותי על שימוש בנכסי החברה ובכספיה, וזאת גם אם הוא משלם לה ריבית /או דמי השכירות בשוטף עבור השימוש בכספים/נכסים. 
סעיף 62א לפקודה ממסה שימוש בחברה כ"חברת ארנק" במובן "הקלאסי", קרי כאשר בעל מניות מהותי נותן ככלל שירותים באמצעות חברה בבעלותו במקום באופן אישי.
סעיף 77 לפקודה מאפשר לרשות המסים להורות על מיסוי חלוקת דיבידנד במקרים מסוימים.  
פרסומי המשרד:
הרהורים ותהיות לגבי חקיקת סעיף 3(ט1) לפקודה בדבר שימוש בדירה על ידי בעל מניות מהותי 07.03.2017
ברשימה זו נתייחס לכשלים ותהיות לגבי המס החדש, אשר מוטל על בעל מניות מהותי בחברה, בשל שימוש בכספים ו/או נכסים שבבעלות החברה, ובפרט – דירה שבבעלותה.
מורה נבוכים לחוק ההסדרים לשנים 2017-2018 - עיקרים במיסוי חברות ארנק ובעלי מניות 07.03.2017
המצגת עוסקת במיסוי חברות ארנק ובעלי מניות. המצגת כוללת רקע חקיקתי אשר הביא לרפורמה במיסוי חברות ארנק, עיקרי סעיף 62א החדש לפקודה - בעל מניות מהותי בחברת מעטים, סעיף 3(ט1) החדש - שימוש בנכסי החברה על ידי בעל מניות מהותי, תיקון סעיף 77 לפקודה - חלוקת דיבידנד רעיוני והוראת שעה - חלוקת דיבידנד בשיעור מוטב של 25%.

הפרסומים באתר עמפלי עריכת דין מיסים נכונים למועד פרסומם ומהווים את דבר המשרד באופן כללי בלבד ומשכך הם אינם מהווים תחליף לייעוץ פרטני ואין להסתמך עליהם.

  • LinkedIn Social Icon
  • Facebook Social Icon

© 2010-2020 עמפלי משרד עריכת דין מיסים