מחירי העברה

לייעוץ בתחום מיסוי בינלאומי, צור קשר:

המונח מחירי העברה (Transfer Pricing) מתייחס למחיר שיש לייחס לעסקאות הנעשות בין צדדים קשורים או צדדים בעלי עניין משותף.
ההנחה היא שבעסקאות בין צדדים לא קשורים, המחיר שנקבע והתנאים שנקבעו הם תנאי השוק, בעוד שבעסקאות בין צדדים קשורים, בשל היחסים המיוחדים בינהם, עשויים להיקבע תנאים שיש בהם להביא להפחתת ההכנסה החייבת במדינה בה שיעור המס גבוה יותר.
לשם כך רשויות המס ברחבי העולם, לרבות רשות המסים בישראל יכולות לחייב נישום להוכיח כי העסקה שלו עם צד קשור מחוץ לאותה מדינה נעשתה בתנאי שוק.
סעיף 85א לפקודת מס הכנסה, תקנות מס הכנסה (קביעת תנאי שוק), התשס"ז- 2006, חוזר מס הכנסה 3/2008 – "מחירי העברה" ושורה של פרסומים בינלאומיים, לרבות דוחות 8-10 ו- 13 של פרויקט ה- BEPS, מסדירים את בדין הישראלי בסוגיה. 
הבנת המונח והשלכותיו חשובה לכל תושב ישראל אשר פועל באמצעות צדדים קשורים מחוץ לישראל ולהיפך.  

הפרסומים באתר עמפלי עריכת דין מיסים נכונים למועד פרסומם ומהווים את דבר המשרד באופן כללי בלבד ומשכך הם אינם מהווים תחליף לייעוץ פרטני ואין להסתמך עליהם.

  • LinkedIn Social Icon
  • Facebook Social Icon

© 2010-2021 עמפלי משרד עריכת דין מיסים