מע"מ בשיעור אפס

לייעוץ בתחום מס ערך מוסף, צור קשר:

ההודעה נשלחה. תודה.

חוק מע"מ קובע שורה של עסקאות, בהן חלה הטבה של מע"מ בשיעור אפס (כלומר אי חבות במס עסקאות וזכות לנכות מס תשומות). אחת מהעסקאות הללו היא מתן שירות לתושב חוץ. עם זאת, החוק קובע כי לא יראו שירות כניתן לתושב חוץ כאשר השירות ניתן גם לתושב ישראל בישראל. בפסיקה נקבע כי החריג הנ"ל של שירות לתושב ישראל מצמצם באופן משמעותי את ההטבה, ושולל אותה בכל מצב בו יש גורם ישראלי שמושפע מהשירות, גם אם ההנאה שלו מהשירות היא קטנה ביחס לתושב החוץ.
פרסומי המשרד:
 • מה בין יבוא שירותים  לבין יבוא טובין לצרכי סעיף 30(א)(5) לחוק מע"מ 16.11.2020
  האם ניתן לגזור גזירה שווה בין שירות הניתן המהווה חלק מערך הטובין המיובאים, לבין שירות הניתן המהווה חלק מהשירותים המיובאים לצרכי הוראת סעיף 30(א)(5) לחוק מע"מ בעקבות פסק הדין התקדימי בעניין אפלאוז ומה המשמעויות הפרקטיות הנובעות מכך. על כך להלן.

   

 • מע"מ בשיעור אפס ופטורים ממע"מ – המדריך המלא 27.10.2020
  המצגת מהווה מדריך מקיף לסוגיות פרקטיות הקשורות לפטורים ממע"מ ומע"מ בשיעור אפס בחוק מע"מ ובתקנות, לרבות פסיקה רלוונטית וחדשה בתחום והחלטות מיסוי. המצגת בין היתר מפרטת על מע"מ בשיעור אפס בגין יצוא של נכס בלתי מוחשי ופסיקת בית המשפט בעניין מוגוגו, עוסקת בשלילת ההטבה ביחס למתן שירותים לתושב חוץ בנסיבות עניינם של פסקי הדין בעניין מנו בייס, רוטשילד ואיי.אס.פי, דנה ביבוא שירותים כחריג לשלילת ההטבה בשירות הניתן לתושב חוץ כפי שנידונה בפסק הדין בעניין אפלאוז ועוד.
   

 • קריאה נוספת להגמשת פרשנות סעיף 30(א)(5) לחוק מע"מ או לתיקון חקיקה, על מנת לעודד יצוא שירותים בעידן הקורונה 19.08.2020
  קריאה נוספת להגמשת מע"מ בשיעור אפס על יצוא שירותים לתושב חוץ בעידן הקורונה לאור פסקי הדין החדשים שניתנו בסוגיה.  בחלוף כ- 18 שנה מאז תיקון 23 לא נקבע ולו פעם אחת על ידי בתי המשפט כי חל החריג בעטיו תינתן הטבת מע"מ שיעור אפס במקרה שתושב ישראל גם נהנה באופן אגבי מהשירותים שניתנו לתושב החוץ. לאור המשבר הכלכלי הקשה הפוקד את הכלכלה המקומית בשל התפרצות נגיף הקורונה רצוי כי רשות המסים ובתי המשפט ינקטו בגישה פרקטית יותר על מנת להרחיב את מעגל העוסקים הזכאים להטבה זו, בד בבד עם תיקון חקיקה נדרש.
   

 • תיאטרון האבסורד - על הטלת מע"מ בשיעור מלא על מכירת פירות וירקות 24.02.2019
  פרשנות בית המשפט למונח "עיבוד" תוך "איבוד" התכלית המונחת ביסוד הוראת סעיף 30א(13) לחוק מע"מ. ביום 3 בינואר 2019 התפרסם פסק דינו של בית המשפט המחוזי בבאר שבע בעניין "קסם הפרי" אשר דן בשאלה מהו עיבוד לצרכי סעיף 30(א)(13) לחוק מע"מ. ברשומון זה נבחן את טעמיה של ההוראה הקובעת שיעור אפס על פירות וירקות, נעמוד על עמדת רשות המיסים והפסיקה לעניין זה ונתייחס למשמעות תוצאתו של פסק הדין לאור פסקי דין נוספים שניתנו בסוגיה.
   

 • מע"מ בשיעור אפס ופטור ממע"מ, הדין, מלכודות מס ותכנוני מס 29.03.2018
  במצגת מובאים סוגיות עיקריות, הגדרות וסעיפי פטור ומע"מ אפס בחוק מע"מ, ובין היתר, מס תשומות, פטור ממע"מ לפי סעיף 31 לחוק מע"מ ובפרט על השכרת דירות, פטורים אחרים ממע"מ, מע"מ בשיעור אפס: מתן שירות לתושב חוץ, מתן שירות בחו"ל, מתן שירותים לתייר ושאלת החבות במע"מ של דירות Airbnb, סוכני נסיעות, פינוי בינוי ותמ"א 38.
   

 • מע"מ בשיעור אפס ופטור ממע"מ הדין, מלכודות מס ותכנוני מס 15.12.2016
  המצגת סוקרת את שלל הטבות המע"מ בחוק מס ערך מוסף ובחוקים נלווים. בין השאר, מתייחסת המצגת לפטור ממע"מ בהשכרת דירה, לפטור ממע"מ למי שנאסר עליו לנכות מס תשומות, למע"מ בשיעור אפס בייצוא שירותים, למע"מ אפס בעסקאות פינוי בינוי ותמ"א 38, וכן להטבות המע"מ מכוח חוק אזור סחר חפשי באילת.
   

 • דגשים חדשים ביחס למע"מ בשיעור אפס על מתן שירות לתושב חוץ 04.07.2016
  ברשימה זו נבקש לדון בהיבטי סעיף 30(א)(5) לחוק מע"מ, לאור פסיקה חדשה, שמשרדנו היה מעורב בה וחוזר מס הכנסה 4/16 של רשות המיסים.
   

 • הרהורים נוספים בשאלה מיהו "תושב חוץ" לצורך הטבת מע"מ בשיעור אפס בעקבות פסק הדין בעניין איזי פורקס? 30.11.2015
  ברשימה זו נדון בפסיקת בית המשפט שניתנה לאחרונה בעניין איזי פורקס, המהווה פסיקה תקדימית לגבי חברות, אשר פועלות מחוץ לישראל, אך מותירות עקב בקרקע בישראל בדמות חברת שיווק, חברת מו"פ וכו'. בית המשפט קבע, כי בנסיבות מסוימות, פעילות בישראל, המבוצעת על ידי חברה קשורה לחברה הזרה, עלולה להקים לחברה הזרה פעילות ועסקים בישראל ועל כן תשלול הטבה בדמות מע"מ אפס.
   

 • סוגיות במע"מ בשיעור אפס – הסיפור שאינו נגמר 15.09.2014
  ברשימה זו נסקור את גישת בתי המשפט ורשות המסים ביחס למע"מ בשיעור אפס לאור פסק הדין בעניין רזניק (ת"צ 10601-08-10) בהקשר של סעיף 30(א)(7) לחוק מע"מ ופסק דין בעניין אתגל (ע"מ 55642-10-12) ביחס לסעיף 30(א)(5), תוך ביקורת והפנייה למגמות הקיימות בארגון ה- OECD בסוגיות אלו.
   

 • המשך מגמת הצמצום של פרשנות סעיף 30(א)(5) לחוק מע"מ או במילים אחרות על קבורת החמור של שירות הניתן לתושב חוץ 12.12.2013
  ברשימה זו נדון בפסיקה, שניתנה בפרשנות הוראת סעיף 30(א)(5) לחוק מע"מ, לאחר תיקון 23, תוך התמקדות בפסיקה חדשה, אשר ניתנה בסוגיה בחודשים האחרונים.
   

 • עוד לא אבדה תקוותנו - על קבלת מע"מ בשיעור אפס בגין מתן שירות לתושב חוץ 03.01.2012
  ברשימה זו נסקור את פסק הדין בעניין נ.ד.ל.א (ע"מ 1058-07), אשר מהווה כרסום נוסף בזכאות לקבלת מע"מ בשיעור אפס בגין מתן שירותים לתושב חוץ.
   

 • מס בשיעור אפס על שירות שניתן מחוץ לישראל או במילים אחרות על סעיף 30(א)(5) סעיף 30(א)(7) לחוק מע"מ ומה שביניהם 22.09.2010
  סעיפים 30(א)(5) ו- 30(א)(7) לחוק מע"מ מקנים שניהם מס בשיעור אפס על עסקאות של יצוא שירותים. ברשימה זו נסקור פסיקה שיצאה לאחרונה ודנה בנסיבות, אשר שוללות מס בשיעור אפס מכוח הוראת סעיף 30(א)(5) לחוק מע"מ, ובד בבד מקיימות מס בשיעור אפס מכוח הוראת סעיף 30(א)(7) לחוק מע"מ.