מע"מ בשיעור אפס

לייעוץ בתחום מס ערך מוסף, צור קשר:

חוק מע"מ קובע שורה של עסקאות, בהן חלה הטבה של מע"מ בשיעור אפס (כלומר אי חבות במס עסקאות וזכות לנכות מס תשומות). אחת מהעסקאות הללו היא מתן שירות לתושב חוץ. עם זאת, החוק קובע כי לא יראו שירות כניתן לתושב חוץ כאשר השירות ניתן גם לתושב ישראל בישראל. בפסיקה נקבע כי החריג הנ"ל של שירות לתושב ישראל מצמצם באופן משמעותי את ההטבה, ושולל אותה בכל מצב בו יש גורם ישראלי שמושפע מהשירות, גם אם ההנאה שלו מהשירות היא קטנה ביחס לתושב החוץ.
פרסומי המשרד:

הפרסומים באתר עמפלי עריכת דין מיסים נכונים למועד פרסומם ומהווים את דבר המשרד באופן כללי בלבד ומשכך הם אינם מהווים תחליף לייעוץ פרטני ואין להסתמך עליהם.

  • LinkedIn Social Icon
  • Facebook Social Icon

© 2010-2020 עמפלי משרד עריכת דין מיסים