מס הכנסה
מורה נבוכים בעניין הטבות מס הכנסה בגין נכס נפט – מבעלי רישיונות וחזקות להפקת הנפט, ועד לבעלי יחידות בשותפויות נפט נסחרות

ברשימה זו נדון בניכויים הייחודיים שמוענקים הן לעוסקים בתחום החיפוש וההפקה של נפט וגז, והן למשקיעים ביחידות השתתפות בשותפויות נפט הנסחרות בבורסה.

לצפייה לחצו כאן

שם:
טלפון:
אימייל:
הערות: