מס הכנסה
הפסד מנייר ערך זר כתוצאה מירידת שער המט"ח – האם בר קיזוז לצרכי מס?

ברשימה זו נסקור את השפעת ירידת שער החליפין על חישוב רווח הון בגין ניירות ערך זרים לאור פסיקה חדשה בסוגיה.

לצפייה לחצו כאן

שם:
טלפון:
אימייל:
הערות: