מס הכנסה
תם ולא נשלם – תקבול בגין התחייבות לאי תחרות כתקבול הוני לאחר פסק הדין בעניין ברנע

על רקע פסק דין ברנע (ע"א 5083/13), שעסק בשאלת מיסוים של תקבולים בגין התחייבות לאי תחרות מצד עובד כלפי מעבידו, נטען, כי עדיין נותר פתח צר לטענה כי תקבולים אלו משקפים הכנסה הונית.

לצפייה לחצו כאן

שם:
טלפון:
אימייל:
הערות: