מיסוי מקרקעין
שווי המכירה בעסקת קומבינציה – שווי שירותי הבניה או שווי זכויות הבניה

ברשימה זו נסקור את אחד הנושאים השנויים במחלוקת ביותר בתחום מיסוי עסקאות קומבינציה – אופן קביעת שווי המכירה. לטענתנו, הגישה הנכונה, הנתמכת בפסיקת בית המשפט העליון, היא כי יש לקבוע את שווי המכירה בעסקת קומבינציה לפי שווי שירותי הבניה הניתנים לבעלים ולא לפי שווי זכויות הבניה הנמכרות לקבלן, כגישת רשות המסים.

לצפייה לחצו כאן

שם:
טלפון:
אימייל:
הערות: