מצגות מס
סוגיות ודגשים בניתוק תושבות לצרכי מס הכנסה לאור תיקון 223 לפקודה והרחבת חובת דיווח

המצגת עוסקת ונותנת דגשים להיערכות והמשך דיווח בישראל על רקע חובת הדיווח החדשה בעת עזיבת ישראל לאור תיקון 223 לפקודה. המצגת כוללת, בין היתר, סקירה של פסקי הדין הדנים בתושבות יחיד לצרכי מס ואשר בוחנים את חזקת הימים של הנישום (הקבועה בהגדרה של "תושב ישראל" בפקודה).

לצפייה לחצו כאן

שם:
טלפון:
אימייל:
הערות: