מצגות מס
הקטנת חשיפת המס בפעילות בין-לאומית ומיסוי מחירי העברה

המצגת סוקרת הוראות אנטי תכנוניות בפקודת מס הכנסה והשפעתן על הפעילות הבין לאומית, לרבות שליטה וניהול, מחירי העברה וחובות דיווח חדשות. במישור הבינלאומי, המצגת מתייחסת לשינויים הצפויים במיסוי מוסד קבע ומחירי העברה לאור יישום פרויקט ה- BEPS.

לצפייה לחצו כאן

שם:
טלפון:
אימייל:
הערות: