מצגות מס
מורה נבוכים לחוק ההסדרים לשנים 2017-2018 - עיקרים במיסוי חברות ארנק ובעלי מניות

המצגת עוסקת במיסוי חברות ארנק ובעלי מניות. המצגת כוללת רקע חקיקתי אשר הביא לרפורמה במיסוי חברות ארנק, עיקרי סעיף 62א החדש לפקודה - בעל מניות מהותי בחברת מעטים, סעיף 3(ט1) החדש - שימוש בנכסי החברה על ידי בעל מניות מהותי, תיקון סעיף 77 לפקודה - חלוקת דיבידנד רעיוני והוראת שעה - חלוקת דיבידנד בשיעור מוטב של 25%.

לצפייה לחצו כאן

שם:
טלפון:
אימייל:
הערות: