מצגות מס
יחסי הגומלין בין ההליך המנהלי להליך המשפטי בערעורי מס

המצגת עוסקת בחשיבות ההליך המנהלי להצלחתו של ההליך המשפטי בערעורי מס, לרבות דגשים שעלו בפסיקת בתי המשפט לגבי חובת ההנמקה, חשיבותו קיומו של פרוטוקול, חשיבות העלאת טענות עובדתיות בשלב ההשגה, התיישנות שומות, חובת הגילוי והעיון של רשות המסים, הפרשים בין שומות שלב א' לשומות שלב ב', סע' 194 לפקודה וכו'.

לצפייה לחצו כאן

שם:
טלפון:
אימייל:
הערות: