מצגות מס
חוות דעת, עמדות ופעולות החייבות בדיווח

המצגת דנה בחובות הדיווח שנוספו במסגרת תיקון 215 לפקודה ותיקונים נוספים בחוקי מס אחרים - "דיווח בגין חוות דעת" (סעיף 131ד לפקודה) ו-"עמדה חייבת בדיווח" (סעיף 131ה לפקודה). חובות אלו מצטרפות לפעולות חייבות דיווח ומהוות מארג דיווחי שחשוב להכירו לפני תום שנת המס.

לצפייה לחצו כאן

שם:
טלפון:
אימייל:
הערות: