מצגות מס
מס רכישה – דירות מגורים, הקצאה ושינוי מבנה

המצגת דנה בהיבטים שונים של מס רכישה, לרבות מהי דירת מגורים לצרכי מס רכישה, תושבות של רוכש הדירה, פטור לעולים חדשים ועוד.

לצפייה לחצו כאן

שם:
טלפון:
אימייל:
הערות: