מצגות מס
מיסוי פעילות במטבעות דיגיטליים ו- ICO

המצגת מעלה את הסוגיות העיקריות בתחום מיסוי המטבעות הדיגיטליים ומיסוי ICO (הנפקת טוקנים). המצגת דנה במושגי יסוד בעולם הקריפטו, מיסוי מטבעות דיגיטליים (טיוטת חוזר 1/2017, עמדה חייבת בדיווח 32/2017), היבטי רווח הון בעסקאות עם מטבע דיגיטלי, פעילות עסקית מול פעילות הונית, היבטי מע"מ ודגשים מיסויים פרקטיים מתוך הניסיון שנצבר במשרד בסוגיה.

לצפייה לחצו כאן

שם:
טלפון:
אימייל:
הערות: