הקמה ומיסוי נאמנויות

המסמך המלא ובו פירוט הסדרי המעבר שפורסמו לאחרונה על ידי רשות המסים. הסדרי המעבר מאפשרים במקרים המתאימים הסדרי מס (גילוי מרצון) ביחס לנאמנויות נהנה תושב ישראל. לאור השינוי הדרמטי שחל לאחרונה במיסוי נאמנויות, רצוי לשקול היטב שימוש בהסדרים אלו. נשמח לסייע.

לצפייה לחצו כאן

24/3/2014

ברשימה זו נסקור את השינויים העיקריים במשטר המס החל על נאמנויות, אשר בעיקר מתייחסים לתושבים שאינם ישראליים ועולים חדשים. בנוסף נתייחס להוראות הסדרי המס שפורסמו לאחרונה על ידי רשות המסים ומאפשרים במקרים המתאימים הסדרי מעבר (גילוי מרצון) ביחס לנאמנויות נהנה תושב ישראל.

לצפייה לחצו כאן

24/3/2014
שם:
טלפון:
אימייל:
הערות: