הטבות ומלכודות מס

לייעוץ בתחום מיסוי עולים חדשים, צור קשר:

פקודת מס הכנסה מקנה פטורים נרחבים לתושב ישראל לראשונה (עולה חדש) ולתושב חוזר ותיק ("יחיד מוטב") ובהם פטור ממס הכנסה על הכנסות שהופקו או נצמחו מחוץ לישראל במשך 10 שנים ממועד העלייה/ השיבה לישראל, פטור מרווח הון ממכירת נכסים מחוץ לישראל במהלך התקופה האמורה ופטור מחובת דיווח בישראל בגין הכנסות ורווחים אלו במהלך התקופה.
יחד עם זאת, הפטור שמור להכנסות ונכסים מחוץ לישראל ועל כן בשורה של פרסומים (ראו למשל חוזר 1/2011) הבהירה רשות המיסים כי הפטור לא יחול על פעילות שמבוצעת מישראל על ידי היחיד המוטב ("פעילות מעורבת").
יתרה מזאת, לפי עמדת רשות המסים לא רק משכורתו או תמורתו של היחיד המוטב עלולה להתמסות בארץ אלא שפעילות זו אף עלולה להקים לגופים זרים אשר מקבלים שירות מהיחיד המוטב בישראל מוסד קבע בישראל על כל הכרוך בכך. גישה זו של הרשות אף מגובה בעמדה חייבת בדיווח מס 13/2016 אשר מקימה בתנאים מסוימים חובת דיווח לפקיד השומה בישראל.  
פרסומי המשרד:
הטבות מס לעולה חדש ולתושב חוזר/ותיק והערכות לתום תקופת ההטבות 07.03.2017
המצגת סוקרת, את ההטבות מס לעולה חדש ותושב חוזר/ותיק בדגש על מלכודות המס של "מוסד קבע" ו"פעילות מעורבת" לאור עמדת רשות מס הכנסה.
מה בין מוסד קבע לבין הכרסום בפטור ממס לעולה חדש ולתושב חוזר ותיק לאור החלטות מיסוי שניתנו לאחרונה 20.07.2015
ברשימה זו נמשיך ונדון בחובת הגשת הדוח המפרט בעקבות הוראת ביצוע חדשה של רשות המסים וכן בשינוי לרעה שחל במדיניותה של רשות המסים ביחס למיסוי אופציות וזכויות נוספות של עובדי רילוקיישן בעקבות החלטת מיסוי 6539/17.
הטבות מס לעולה חדש ותושב חוזר ותיק– עבר מפואר, הווה בעייתי ועתיד לוט בערפל 30.06.2013
ברשומון זה נסקור את הטבות המס העיקריות הניתנות לעולה חדש ולתושב חוזר ותיק על רקע הצעת החוק לבטל את הפטור מדיווח לאוכלוסיות אלו.

הפרסומים באתר עמפלי עריכת דין מיסים נכונים למועד פרסומם ומהווים את דבר המשרד באופן כללי בלבד ומשכך הם אינם מהווים תחליף לייעוץ פרטני ואין להסתמך עליהם.

  • LinkedIn Social Icon
  • Facebook Social Icon

© 2010-2020 עמפלי משרד עריכת דין מיסים