מפעל מועדף

לייעוץ בתחום עידוד השקעות, צור קשר:

בהתאם לחוק לעידוד השקעות הון חברה העונה להגדרה של "חברה מועדפת" תהא זכאית לשיעור מס מופחת: במרכז הארץ - 16%, אזור פיתוח א' - 7.5%.
על מנת שחברה תענה להגדרה של "חברה מועדפת" על החברה להיות תושבת ישראל בעלת מפעל מועדף שהינו מפעל תעשייתי בר תחרות. "מפעל תעשייתי" הינו מפעל אשר עיקר פעילותו הינה ייצורית, לרבות ייצור מוצרי תוכנה ופיתוח. מפעל בר תחרות הינו מפעל אשר עומד בתנאים כמותיים הקבועים בחוק עידוד, כגון מכירה של לפחות 25% מסך ההכנסות בשנת המס לשוק מסוים, המונה 14 מיליון תושבים לפחות
פרסומי המשרד:

הפרסומים באתר עמפלי עריכת דין מיסים נכונים למועד פרסומם ומהווים את דבר המשרד באופן כללי בלבד ומשכך הם אינם מהווים תחליף לייעוץ פרטני ואין להסתמך עליהם.

  • LinkedIn Social Icon
  • Facebook Social Icon

© 2010-2021 עמפלי משרד עריכת דין מיסים