top of page

עמפלי
משרד עריכת דין מיסים

מוסד ציבורי

לייעוץ בתחום מיסוי מקרקעין, צור קשר:

ההודעה נשלחה. תודה.

מיסוי ״מוסד ציבורי״
פרסומי המשרד:
המגזר השלישי - היבטי מע"מ ומיסוי מקרקעין 10.04.2017
המצגת מהווה מורה נבוכים להיבטי מע"מ ומיסוי מקרקעין בפעילות של מוסדות ציבוריים ומוסדות ללא כוונת רווח.
מה בין "מוסד ציבורי" לצרכי הפקודה וחוק מיסוי מקרקעין לבין "הארה מושלמת" – רשמים הארות ותהיות בעקבות פסק הדין בעניין ויפאסנה 30.10.2012
ברשימה זו נסקור את הזכאות להטבות המוקנות ל- "מוסד ציבורי" ו- "מטרה ציבורית" בפקודת מס הכנסה ובחוק מיסוי מקרקעין על רקע פסיקה חדשה של בית המשפט העליון בעניין עמותה לויפאסנה בישראל.
bottom of page