top of page

עמפלי
משרד עריכת דין מיסים

תושבות יחיד לצרכי מס

לייעוץ בתחום מיסוי רילוקיישן, צור קשר:

ההודעה נשלחה. תודה.

יחיד תושב ישראל יחויב במס הכנסה ובחובת דיווח על כלל הכנסותיו, בין שהופקו או נצמחו בישראל ובין שהופקו או נצמחו מחוצה לה. תושב חוץ, לעומת זאת, יתחייב במס הכנסה בישראל רק בגין הכנסותיו שנצמחו או הופקו בישראל.

תושבות יחיד לצרכי מס נבחנית על סמך מבחן "מרכז החיים", כפי שמוגדר בפקודת מס הכנסה וכפי שעוצב בפסיקה. בעיקרו מבחן מרכז החיים, נשען על שלושה מישורים:
  • המישור הראשון, מורכב מבחינה של זיקות אובייקטיביות של היחיד לישראל ולחו"ל (בית קבע, מקום מגורים ומגורי משפחה, מקום העיסוק הרגיל, מקום האינטרסים הכלכליים, מקום האינטרסים החברתיים וכיו"ב);
  • המישור השני מהווה בחינה של כוונתו הסובייקטיבית של היחיד, דהיינו היכן הוא רואה את מרכז חייו;
  • המישור השלישי, מבוסס על שתי חזקות כמותיות: הראשונה, קובעת, כי יראו את מרכז החיים של יחיד, השוהה בישראל 183 ימים או יותר בשנת מס מסוימת, כמצוי בישראל, השנייה מתקיימת, אם היחיד שהה בשנת מס מסוימת 30 ימים או יותר בישראל, וביחד עם שתי שנות המס שקדמו לה, שהייתו בישראל הסתכמה ב- 425 ימים או יותר.
פרסומי המשרד:
bottom of page