top of page

עמפלי
משרד עריכת דין מיסים

הטבות מס לתושבי חוץ

לייעוץ בתחום מיסוי עולים חדשים, צור קשר:

ההודעה נשלחה. תודה.

תושבי חוץ זכאים לשורה ארוכה של הטבות מס החל מפטור על ריווח הון בעת מכירת זכויותיהם בחברות ציבוריות ופרטיות, בכפוף לתנאים מסוימים, עבור בהטבות המס לעיתונאי חוץ וספורטאים זרים בישראל וכלה בשיעורי מס נמוכים לתושבי חוץ המחזיקים בחברה בעלת מפעל טכנולוגי מועדף. במקביל, חשוב להבין את חשיפות המס האפשריות לפעילות של תושב חוץ בישראל ובהן חשיפה למוסד קבע, שאלת החבות במע"מ, ניכוי מס במקור ועוד. 
פרסומי המשרד:
פעילות של תושבי חוץ בישראל 11.04.2016
המצגת עוסקת בהיבטי מס בפעילות של תושבי חוץ בישראל, לרבות יצירת מוסד קבע, הטבות מס למשקיעים פיננסים בבורסה, מומחים זרים, עיתונאים וספורטאים תושבי חוץ, הטבות לפי חוק מע"מ, מיסוי מקרקעין של תושבי חוץ, חובת מינוי נציג ועוד.

 
bottom of page