top of page

עמפלי
משרד עריכת דין מיסים

אמנות מס

לייעוץ בתחום מיסוי רילוקיישן, צור קשר:

ההודעה נשלחה. תודה.

סעיף 4 לאמנת המודל של ארגון ה- OECD אשר מופיע באמנות המס למניעת כפל מס והימנעות ממס שישראל חתומה עליהן, בשינויים המחויבים, מאפשר לתושב ישראל לצרכי מס להיחשב כתושב מדינה אמנה ולפיכך לא לחוב במס בישראל על הכנסות מעסק או מעבודה אשר הופקו מחוץ לישראל. מדובר בחלופת ניתוק לצרכי אמנת מס בילטרלית אשר יכולה להוות אלטרנטיבה במצבים מסוימים לניתוק תושבות מלא לצרכי פקודת מס הכנסה. 
bottom of page