top of page

עמפלי
משרד עריכת דין מיסים

מיסוי אופציות ועובדי רילוקיישן

לייעוץ בתחום מיסוי רילוקיישן, צור קשר:

ההודעה נשלחה. תודה.

עזיבת ישראל כרוכה כאמור בשינוי הסביבה המיסויית של היחיד. כפועל יוצא מכך, נוצרות לעיתים קרובות אגב העזיבה חובות דיווח וחבויות מס חדשות ונוספות בישראל.
באופן כללי, רילוקיישן לחו"ל עלול לפגוע במשטר המס המיטיב שחל על האופציות בישראל שקיבל העובד בהתאם לסעיף 102 לפקודה. רשות המסים יצאה בשורת החלטות מיסוי לגבי עובדים אלו (ראו למשל החלטת מיסוי מס' 2519/17), אשר קריאה מדוקדקת שלהם מגלה שיישום שלהן עלול שלא להיטיב עם החברה הישראלית ועובדי הרילוקיישן.  
פרסומי המשרד:
אין חדש תחת השמש - על החלטת המיסוי החדשה של רשות המסים בעניין עובדי רילוקיישן 21.11.2017
החלטת מיסוי מס' 2519/17 בעניין עובדי Relocation זכתה לסיקור נרחב באמצעי התקשורת. החלטת המיסוי קובעת כללים למיסוי עובדים ישראלים שנשלחו על ידי מעסיק ישראלי לעבוד בחברה קשורה מחוץ לישראל לתקופה של שלוש שנים לפחות. אנו סבורים כי אין בהחלטת המיסוי כל חדש ולאור החסרונות והפגמים הרבים בה, ספק אם ניתן לעשות בה שימוש. בכך תעסוק רשימה זו.
סוגיות בניתוק תושבות – הרהורים נוספים אודות הדוח המפרט - והחלטת מיסוי חדשה (ורעה) בעניין מיסוי אופציות של עובדי רילוקיישן 09.06.2017
ברשימה זו נמשיך ונדון בחובת הגשת הדוח המפרט בעקבות הוראת ביצוע חדשה של רשות המסים וכן בשינוי לרעה שחל במדיניותה של רשות המסים ביחס למיסוי אופציות וזכויות נוספות של עובדי רילוקיישן בעקבות החלטת מיסוי 6539/17.
מיסוי אופציות לעובדים בשיעור מס שולי- פסיקה חדשה, החלטת מיסוי ותהיות 04.02.2013
ברשימה זו נבחן אפשרויות שונות לחיוב במס שולי (עד 50%) בגין קבלת אופציות לעובדים ו/או מימושן למניות על רקע שלושה פסקי דין והחלטת מיסוי שפורסמו לאחרונה.
 
bottom of page